SINH VIÊN - THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017

1. Kết quả thi tốt nghiệp: Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: www.caodangthuchanh.edu.vn /SINH VIÊN/TRA CỨU THÔNG TIN THI TỐT NGHIỆP.       Chọn hệ đào tạo    ...

Thông báo về việc học lại của Sinh viên các khóa

          Gửi đến sinh viên các khóa học.           Qua thời gian tiến hành cho sinh viên đăng ký học lại, sau khi tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học lại...

Thông báo về việc thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước thi lại

Sinh viên khóa 2014 và các khóa trước lưu ý: - Truy cập vào trang web Khoa Cao đẳng Thực hành, mục sinh viên/tra cứu thông tin tốt nghiệp (http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep) để biết...

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại HKII Năm học 2016 - 2017

- Thời hạn đăng ký các môn học lại: từ 26/12/2016 - 07/01/2017, sinh viên làm đơn theo mẫu tại trang web của khoa (http://www.caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien) - Xem thời...

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015                Sinh viên Khóa 2015 xem thông báo và đóng học phí HKII năm...

Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016 - Đợt 6

Sinh viên Học sinh xem Kết quả xét tốt nghiệp năm 2016 - đợt 6 tại file đính kèm. Sinh viên Học sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại văn phòng Khoa CĐTH (phòng A-03.30) từ ngày...

Thông báo lịch học lại đợt bổ sung

Sinh viên xem thời khóa biểu học tập và đóng học phí học lại từ ngày 07/11/2016 - 14/11/2016. Sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi kết thúc môn học.

Thông báo về việc tổ chức học lại và đăng ký bổ sung HKI năm học 2016 - 2017

Thời gian học lại HKI năm học 2016 - 2017 bắt đầu từ ngày 31/10/2016 (tuần 09) Khoa sẽ nhận đăng ký học lại bổ sung đối với các môn đã có lịch học lại trong HKI năm học 2016 - 2017. Thời gian đăng ký từ ngày...

Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016 - Đợt 5 (QĐ: 2381/QĐ-ĐKC)

Sinh viên xem Kết quả xét tốt nghiệp năm 2016 - đợt 5 (theo Quyết định số 2381/QĐ-ĐKC ngày 16/9/2016) tại file đính kèm. Sinh viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại văn phòng Khoa CĐTH từ ngày...

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 Các lớp Cao đẳng thực hành, khóa 2015              Sinh viên khóa 2015 xem thông báo thu học phí...