Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

nganh-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong

 

  Giới thiệu:

Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể như: ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh - lý - hóa học; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, công cụ quản lý môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật tái chế và biện pháp xử lý các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm.

 

  Nội dung đào tạo:
 • Hóa học, hóa lý, sinh học môi trường
 • Vi sinh môi trường
 • Kỹ thuật xử lý nướccấp, nước thải công nghiệp
 • Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước và trạm bơm
 • Luật, chính sách môi trường

 

  Kỹ năng mềm bổ trợ:

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng hoạch định kế hoạch
 • Kỹ năng thuyết trình

 

  Cơ hội việc làm:
 • Kỹ thuật viên phân tích môi trường
 • Nhân viên tư vấn thiết kế
 • Nhân viên kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất 
 • Nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường
   

Banner Tư vấn trực tuyến