Ngành Xử lý nước thải công nghiệp

 

  Giới thiệu:

Ngày nay, môi trường không còn là vấn đề của một địa phương hay một quốc gia nào nữa mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Do vậy nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường là rất lớn trong tương lai.

Học ngành Xử lý nước thải công nghiệp tại HUTECH, sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ năng xử lý nước thải công nghiệp; phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm; phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành. Đồng thời, có khả năng tư vấn thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải.

 

  Nội dung đào tạo:
 • Hóa học, hóa lý, sinh học môi trường
 • Thiết kế, thi công, vận hành,
  bảo trì công trình xử lý nước cấp, nước thải
 • Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp
 • Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải
 • Luật, chính sách môi trường

 

  Kỹ năng mềm bổ trợ:

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng hoạch định kế hoạch
 • Kỹ năng thuyết trình

 

  Cơ hội việc làm:
 • Kỹ thuật viên phân tích môi trường
 • Nhân viên tư vấn thiết kế
 • Nhân viên kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất 
 • Nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước
  có sử dụng chuyên môn nghề xử lý nước thải công nghiệp.

Banner Tư vấn trực tuyến