Ngành Tài chính - tín dụng

 

 Giới thiệu 

Ngày nay, với sự ra đời của rất nhiều ngân hàng cũng như các dịch vụ tín dụng; cộng với nhu cầu về tài chính để đầu tư kinh doanh hay chỉ đơn giản là để chi dùng ngày càng tăng khiến cho nhu cầu về nguồn nhân lực làm nghề tín dụng cũng tăng theo nhanh chóng.

Chương trình đào tạo Tài chính-Tín dụng trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tài chính, phân tích đầu tư, kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán, điều hành công tác tài chính ngân hàng. Phương pháp đào tạo chú trọng kỹ năng phân tích, đánh giá cũng như nhận định, tổng hợp những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính sẽ giúp sinh viên trở thành những chuyên viên tài chính khôn ngoan.

 

 

Nội dung đào tạo

 • Lý thuyết Tín dụng – Tài chính tiền tệ
 • Luật tín dụng
 • Kỹ năng tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng
 • Kiểm soát rủi ro tín dụng
 • Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Thực hành nghề Tài chính-Tín dụng
 • Thực tập ngân hàng

 

 

 Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng lập kế hoạch

 

 

 

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Nhân viên tín dụng
 • Nhân viên chứng khoán
 • Nhân viên ngân hàng

 


Banner Tư vấn trực tuyến