Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Giới thiệu

Ngày nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số các doanh nghiệp trên thế giới; chiếm 98% tổng số doanh nghiệp cả nước và đóng góp hơn 50% vào tổng GDP. Vì vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng quan trọng và trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và cả thế giới, doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là cầu nối gắn kết chuỗi cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển không ngừng mang lại nhiều cơ hội cho những bạn trẻ năng động, đam mê nghiệp kinh doanh, đam mê cống hiến sức trẻ, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức cũng như tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.


Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

 

 

Nội dung đào tạo

 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Kinh tế quốc tế

 

 

 

 

 Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng

 

 

 

 

  

 

 Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên kinh doanh
 • Nhân viên bộ phận thẩm định dự án
 • Chuyên viên quản lý tài chính
 • Khởi nghiệp doanh nghiệp cho riêng mình

 


Banner Tư vấn trực tuyến