Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

 

Giới thiệu 

 

Ngay từ thời xa xưa, khi con người bắt đầu biết quy đổi giá trị vật chất trong đời sống cũng là lúc xuất hiện “tay hòm chìa khoá” tuy chỉ ở mức độ còn sơ khai, kế toán cũng ra đời trong bối cảnh đó. Theo thời gian, kế toán dần phát triển thành nghiệp vụ phổ biến trong hầu hết các đơn vị, tổ chức. Đây là một trong những mắt xích quan trọng làm nên “chất sống” góp phần vận hành doanh nghiệp đi vào hệ thống và hoạt động một cách hiệu quả.


Các quy trình hoạt động của nghiệp vụ kế toán phải tuân theo những quy định của pháp luật từ các vấn đề minh bạch về tài chính, kế toán, thuế,…Chương trình kế toán doanh nghiệp chú trọng cung cấp cho người học những kỹ năng về nghiệp vụ kế toán, nắm bắt và xử lý thông tin liên quan đến tài chính-kế toán, hiện đại hoá nghề nghiệp bằng các công cụ thực hành thông qua phương pháp giảng dạy thực tế hiện nay nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức hiểu biết, thực hiện thuần thục các nghiệp vụ về kế toán trong doanh nghiệp.

 

 

Nội dung đào tạo

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán quản trị
 • Tin học kế toán 
 • Thuế và ứng dụng

 

 

 Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

 

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên kế toán – thu ngân
 • Nhân viên kế toán thuế
 • Nhân viên kế toán tổng hợp

Banner Tư vấn trực tuyến