Ngành Điện công nghiệp

 

Giới thiệu

Ngành Điện công nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Cùng với sự ra đời và phát triển của lĩnh vực điện công nghiệp đã mang đến cho sản xuất và đời sống xã hội những hiệu quả tích cực.


Theo học ngành Điện công nghiệp, người học được trang bị kiến thức thực hiện thiết kế, thi công hệ thống truyền tải điện, đảm bảo hoạt động truyền tải điện ổn định trên toàn hệ thống; thực hiện đấu nối để đưa điện từ hệ thống truyền tải vào hệ thống sản xuất, vận hành các máy điện công nghiệp và các hệ thống sử dụng điện công trình và dân dụng.

 

 

 

Nội dung đào tạo

 • Mạch điện
 • Máy điện
 • Kỹ thuật lắp đặt điện
 • Truyền động điện
 • Thực hành trang bị điện

 

 

Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng xử lý tình huống
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

 

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên bảo trì điện công nghiệp
 • Nhân viên lắp đặt thiết bị điện
 • Nhân viên thiết kế mạng lưới điện

 


Banner Tư vấn trực tuyến